Často kladené otázky


Otázky v súvislosti s e-známkou


Osoby, ktoré využívajú maďarské cesty a diaľnice podliehajúce mýtu potrebujú e-známku. Existujú e-známky pre osobné vozidlá, motocykle, obytné automobily a autobusy. Navyše musíte mať dodatočnú e-známku pre prívesy v prípade osobných vozidiel s viac ako 7 miestami na sedenie, ako aj v prípade obytných automobilov a autobusov.
Pre nákladné vozidlá s prípustnou celkovou hmotnosťou viac ako 3,5 t nemôžete zakúpiť e-známku, ale musíte používať elektronický systém výberu mýta v závislosti od trasy (systém HU-GO).
Známku si musíte kúpiť bezpodmienečne pred použitím úsekov ciest podliehajúcich mýtu. Používanie ciest podliehajúcich mýtu bez platnej známky je trestné. Kúpiť si známku dodatočne nie je možné.
Nie, kúpiť si známku dodatočne nie je možné. Všetky objednávky je možné uzatvoriť len na obdobie platnosti, ktoré je v budúcnosti.
Áno, môžete si vybrať medzi dobou platnosti 10 dní, 1 mesiac a 1 rok.
V zásade platia e-známky na celom území Maďarska. Ak ste si však istý, že budete využívať cesty podliehajúce mýtu iba v jednom konkrétnom okrese Maďarska, môžete si kúpiť aj ročné známky, ktoré sú platné len v určitom okrese. Prednosťou týchto známok je, že sú výhodnejšie. Nevýhodou je, že regionálnu ročnú známku nikdy nesmiete použiť na úsekoch spoplatnených mýtom za hranicami vybraného okresu.
Nie, regionálna známka je dostupná len ako ročná známka.
Nie, e-známka v Maďarsku funguje úplne digitálne. Nemusíte lepiť žiadnu nálepku na sklo. Namiesto toho sa vaša poznávacia značka zaregistruje v elektronickom mýtnom systéme.
Po dokončení objednávacieho procesu na našej internetovej stránke sa vaša známka okamžite zaregistruje. Následne bude platná v zvolenom období platnosti.
V prípade osobných vozidiel s maximálne 7 miestami na sedenie a prípustnou celkovou hmotnosťou maximálne 3,5 t nepotrebuje príves žiadnu extra známku.
Osobné vozidlá s viac ako 7 miestami na sedenie a prípustnou celkovou hmotnosťou maximálne 3,5 t, ako aj obytné vozidlá a autobusy potrebujú extra známku pre prívesy. Túto môžete tiež získať na našej internetovej stránke. Známku pre príves si musíte kúpiť v rámci samostatnej objednávky.
Nie. Pre nákladné vozidlá s prípustnou celkovou hmotnosťou viac ako 3,5 t nemôžete zakúpiť známku, ale musíte používať elektronický systém výberu mýta v závislosti od trasy (systém HU-GO).
Viac informácii nájdete na https://www.hu-go.hu/

Otázky v súvislosti s platbou a zmluvou


Nie, storno absolútne nie je možné. Viac informácií nájdete v našich Pokynoch pre spotrebiteľov.
Nie, neposkytujeme žiadnu zmluvu o predplatnom. Pri všetkých objednávkach ide o jednorazové platby.
Po registrácii dostanete potvrdenie vo formáte PDF. Toto potvrdenie si môžete vytlačiť a vziať zo sebou. Nie je však povinné vytlačiť ho a vziať zo sebou. V prípade kontroly sa vaša registrácia overuje čisto digitálne.
Zmeny na poznávacej značke sú možné iba za prísnych podmienok, napr. vtedy, keď sa zmení vlastnícke právo na vozidlo, vozidlo bolo ukradnuté alebo bolo celkovo poškodené, alebo sa v zaregistrovanej poznávacej značke vyskytli preklepy.
Zmenu však v každom prípade môže vykonať iba zákaznícka služba maďarského prevádzkovateľa diaľnic. Zákaznícka služba spoločnosti Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs-AG v ojedinelom prípade rozhoduje o tom, či je možné e-známku zmeniť.
Túto informačnú telefónnu linku prevádzkovateľa diaľníc zastihnete v pracovné dni od 8 do 16 hod. na telefónnom čísle: +36 (36) 587 500
Nie, žiaľ to nie je možné. V prípade, že cestujete v inom termíne ako bolo pôvodne uvedené, musíte si žiaľ objednať novú e-známku.
U nás môžete platiť všetkými bežnými platobnými spôsobmi. K nim patrí PayPal, ako aj všetky bežné kreditné karty.
Môže sa stať, že ste náš e-mail nedostali z dôvodu vášho filtra spamov. Potvrdenie si môžete kedykoľvek znova stiahnuť. Použite nato naše Vyhľadávanie objednávok.