Registrovať e-známku

1 Vybrať e-známku
2 Poznávacia značka
3 E-mailová adresa
4 Prehľad a VOP
5 Zaplatiť a hotovo

Údaje o vozidle

Osobné vozidlá ≤ 3,5 t, ≤ 7
S maximálnou celkovou hmotnosťou 3,5 ta až 7 sedadlami
V ktorej krajine je vaše vozidlo zaregistrované?
D
Zadajte vašu poznávaciu značku bez medzier, pomlčiek a bodiek!
D
Obidve poznávacie značky sú identické.

Obdobie platnosti

1 mesiac
Táto e-známka platí 1 deň od začiatku platnosti.
24,71 US$
Zobrazené ceny vrát. ceny známky, vrát. servisného poplatku a vrát. zákonnej DPH
Obdobie platnosti:
Bezpečne: Vaše údaje sa prenášajú prostredníctvom šifrovania SSL.