Registrovať e-známku

1 Vybrať e-známku
2 Poznávacia značka
3 E-mailová adresa
4 Prehľad a VOP
5 Zaplatiť a hotovo

Zvolená kategória vozidla:

U: Prívesy pre kategórie D2 a B2
Prívesy do 3,5 t
Patria sem všetky prívesy s maximálnou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 t. Elektronická vinetácia pre prípojné vozidlá nie je potrebná pre vozidlá kategórie D1.

Vybrať e-známku:

10 dní
Táto e-známka platí 10 dní od začiatku platnosti.
20,61 US$
1 mesiac
Táto e-známka platí 1 deň od začiatku platnosti.
25,66 US$
1 rok
Táto e-známka začína platiť okamžite až do 31. 01. 2022.
187,67 US$
1 rok (regionálna)
Táto e-známka začína platiť okamžite až do 31. 01. 2022 v jednom regióne.
26,05 US$
Zobrazené ceny vrát. ceny známky, vrát. servisného poplatku a vrát. zákonnej DPH