Registrovať e-známku

1 Vybrať e-známku
2 Poznávacia značka
3 E-mailová adresa
4 Prehľad a VOP
5 Zaplatiť a hotovo

Zvolená kategória vozidla:

B2: Autobusy
S najmenej 10 sedadlami
Patria sem všetky autobusy, ktoré sú schválené na prepravu najmenej 10 osôb.

Vybrať e-známku:

10 dní
Táto e-známka platí 10 dní od začiatku platnosti.
66,03 US$
1 mesiac
Táto e-známka platí 1 deň od začiatku platnosti.
99,61 US$
1 rok
Táto e-známka začína platiť okamžite až do 31. 01. 2022.
798,72 US$
1 rok (regionálna)
Táto e-známka začína platiť okamžite až do 31. 01. 2022 v jednom regióne.
92,74 US$
Zobrazené ceny vrát. ceny známky, vrát. servisného poplatku a vrát. zákonnej DPH