Registrovať e-známku

1 Vybrať e-známku
2 Poznávacia značka
3 E-mailová adresa
4 Prehľad a VOP
5 Zaplatiť a hotovo

Zvolená kategória vozidla:

D2: Osobné vozidlá / Nákladná doprava / RVS
S viac ako 7 sedadlami a až 9 sedadlami
Patria sem motorové vozidlá na prepravu tovaru s maximálnou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 ta autá s viac ako 7 a až 9 sedadlami a všetky obytné automobily.

Vybrať e-známku:

10 dní
Táto e-známka platí 10 dní od začiatku platnosti.
32,60 US$
1 mesiac
Táto e-známka platí 1 deň od začiatku platnosti.
46,07 US$
1 rok
Obdobie platnosti: 01.01.2022 - 31.01.2023
175,49 US$
1 rok (regionálna)
Obdobie platnosti: 01.01.2022 - 31.01.2023
45,59 US$
Zobrazené ceny vrát. ceny známky, vrát. servisného poplatku a vrát. zákonnej DPH