Tudnivalók a felhasználók számára


A fogyasztóvédelem különösen fontos a hu-vignette.com számára. Ezért átfogó információkat szeretnénk megadni Önnek ebben a dokumentumban, mielőtt a szerződés vagy a szerződéses nyilatkozat kötelezően érvénybe lépne. A dokumentumot bármikor véglegesen mentheti vagy kinyomtathatja. Az alábbi információk nem tekintendők szerződéses feltételeknek. A szerződéses feltételeket kizárólag az Általános Szerződési Feltételek határozzák meg.

1. Szerződéses partner/A cég neve és elérhetőségei

barely digital GmbH & Co. KG
Konrad-Adenauer-Straße 8
86836 Klosterlechfeld
Németország

Tel.: +49 8232 7689976-40
Fax: +49 8232 7689976-99
Mail: service@hu-vignette.com
Web: www.hu-vignette.com

2. A szolgáltatás főbb jellemzői

A megrendelés tárgya jármű rendszámának a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Magyarország 1380 Budapest, Pf. 1170, nemzeti elektronikus útdíjfizetési rendszerében történő regisztrációja. Konkrétan a megbízott elvégzi az ügyfél számára a rendszám regisztrációját a magyarországi e-matrica rendszerben.

3. A szolgáltatás teljes ára, beleértve az adókat és illetékeket

A megrendelt szolgáltatás ára a matrica árából és az általunk kiszámlázott szolgáltatási díjból tevődik össze; a teljes ár megtalálható az összefoglalóban, amelyet weboldalunkon az utolsó megrendelési lépésben tüntettünk fel.

4. Szolgáltatási feltételek és időtartam

Amennyiben Ön kifejezetten kéri, úgy járművének rendszámát regisztráljuk a „Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt” magyarországi elektronikus útdíjfizetési rendszerében közvetlenül a szerződés megkötését követően. A regisztráció általában néhány másodpercig tart.

5. Megrendelési folyamat

A www.hu-vignette.com webhelyen szolgáltatásokat választhat és közvetlenül a weboldalon megrendelheti azokat. Miután kiválasztotta a szolgáltatást, meg kell adnia bizonyos információkat, amelyekre szükségünk van a kifogástalan szolgáltatás biztosításához. A szolgáltatás részleteit ezután összefoglaló formában ábrázoljuk. Az „Áttekintéshez” gombra kattintva további adatokat és hozzájárulásokat kell megadnia a szerződés megkötéséhez. Ezután megjelenik a kiválasztott szolgáltatások és a bevitt adatok áttekintése. Ezeket még egyszer korrigálni lehet. Ön csak akkor tesz kötelező érvényű ajánlatot a szerződés megkötésére, ha rákattint a „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gombra. A folyamat bármikor megszakítható a böngészőablak bezárásával.

Közvetlenül a megrendelés elküldését követően Ön egy automatikusan generált e-mailt fog kapni, amely megerősíti a megrendelés beérkezését. Ez azonban még nem jelenti a szerződés megbízott általi elfogadását. A szerződéses viszony csak a „regisztráció visszaigazolásának” beérkezését követően lép életbe. Ezt e-mailben fogja megkapni. A szerződéses viszony legkésőbb a szolgáltatás nyújtásakor jön létre.

6. Felmondási feltételek

(1.) Felmondási jog: Önnek joga van indokolás nélkül tizennégy napon belül felmondani ezt a szerződést. A felmondási idő a szerződés megkötésétől számított tizennégy nap. Felmondási jogának gyakorlása érdekében (barely digital GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Str. 8, 86836 Klosterlechfeld, Mail: service@hu-vignette.com, Tel.: 08232 / 76 899 76 - 40) egyértelmű nyilatkozattal (például postai úton, faxon vagy e-mailben elküldött levélben) tájékoztatnia kell bennünket a szerződéstől való elállásáról szóló döntéséről. Ehhez használhatja a mellékelt felmondási minta-űrlapot, de ez nem kötelező. A felmondási idő betartásához elegendő beküldenie a felmondási jog gyakorlásáról szóló értesítését a felmondási idő lejárta előtt.

(2.) A felmondás következményei: Ha felmondja ezt a szerződést, akkor az Öntől kapott minden kifizetett összeget, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból fakadó többletköltséget, hogy Ön az általunk felajánlott kedvező standard szállítástól eltérő szállítási módot választott) visszafizetjük Önnek haladéktalanul és legkésőbb tizennégy napon belül attól a naptól számítva, amikor megkapjuk az értesítést a szerződés felbontásáról. A visszafizetéshez ugyanazokat a fizetési eszközöket használjuk, mint amelyeket Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha Önnel erről kifejezetten másként állapodtunk meg; a visszafizetésért semmiképpen nem számítunk fel díjat.

Ha Ön kérte a szolgáltatások nyújtásának a felmondási időszak alatti megkezdését, akkor méltányos összeget kell fizetnie a részünkre; ez az összeg a szerződés felmondásáról szóló értesítés beérkezésének időpontjáig teljesített szolgáltatásoknak a szerződésben előirányzott szolgáltatások teljes köréhez viszonyított arányának felel meg.

(3.) Felmondási mintanyomtatvány:

(Ha szeretné felmondani a szerződést, akkor töltse ki ezt az űrlapot és küldje vissza azt.)

Címzett: barely digital GmbH & Co. KG Konrad-Adenauer-Str. 8 86836 Klosterlechfeld, e-mail: service@hu-vignette.com, +49 8232 7689976-40

Ezennel én/mi (*) felmondom/felmondjuk az általam/általunk (*) a következő

áruk (*) megvásárlására/a következő szolgáltatás nyújtására megkötött szerződést (*)

Megrendelve (*)/beérkezett (*)

Fogyasztó(k) neve

Fogyasztó(k) címe

Fogyasztó(k) aláírása (csak papíron történő értesítés esetén)

Dátum:

(*) A nem kívánt rész törlendő.

Tudnivaló a felmondási jog idő előtti lejártáról:

Szolgáltatási szerződés esetén akkor is megszűnik a felmondási jog, ha a szolgáltatást nyújtását befejeztük, és csak akkor kezdtük el a szolgáltatást nyújtani, miután Ön kifejezett hozzájárulását adta erre, és ezzel egyidejűleg megerősítette, hogy tud róla, a felmondási joga megszűnik, ha teljes mértékben teljesítjük a szerződést.


7. A szerződéses adatok tárolása

A szerződéses adatokat tároljuk, a szerződéses dokumentumokat pedig e-mailben megküldjük Önnek.

8. A szerződés nyelve

A szerződés kizárólagos nyelve a német.

9. A vitás kérdések peren kívüli rendezése

Információ a fogyasztói jogviták rendezéséről a fogyasztói jogviták rendezéséről szóló törvény (VSBG) 36§ szerint:
Nem veszünk részt vitarendezési eljárásban választottbíróság előtt. A vitás kérdések alternatív rendezéséről szóló fogyasztóvédelmi törvény azonban megköveteli, hogy ennek ellenére utaljunk az Ön ügyében illetékes fogyasztói egyeztető bíróságra:

Az Egyeztető Központ általános fogyasztói egyeztető bírósága
Straßburger Str. 8
77694 Kehl
Internet: www.consumer-schlichter.de

Információ a vitás kérdések online rendezéséről az ODR-VO 14. cikkelyének (1) bekezdésével összhangban:
Az Európai Bizottság platformot biztosít a vitás kérdések peren kívüli online rendezéshez (OVR platform), amely a www.ec.europa.eu/consumers/odr oldalon érhető el. E-mail címünk megtalálható impresszumunkban. Nem vagyunk sem kötelesek, sem pedig hajlandóak részt venni vitarendezési eljárásban.