Регистриране на е-винетка

1 Избиране на е-винетка
2 Регистрационен номер
3 Имейл адрес
4 Преглед & Общи условия
5 Плащане & Готово

Данни за превозното средство

Автобуси ≥ 10
С поне 10 места
В коя държава е регистрирано Вашето превозно средство?
D
Моля, въведете Вашия регистрационен номер без интервали, тире и точка!
D
Двата регистрационни номера са еднакви.

Период на валидност

10 дни
Тази електронна винетка е в сила 10 дни от началната дата на валидност.
65,32 US$
Посочените цени са вкл. цена на винетка, вкл. таксата за услугите и вкл. законната ДДС ставка
Период на валидност:
Сигурност: Вашите данни се предават SSL криптирани.